Huszár Mihály

történész

Köszönöm, hogy megtisztel érdeklődésével és felkereste weboldalamat!

 

Az alábbiakban röviden megismerkedhet szakmai pályafutásommal,

és futó pillantást vethet érdeklődési területeimre.

Bemutatkozás

bemutatkozás

A Marcali Múzeum történész-muzeológusaként dolgozom, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója és a Marczali Henrik és a MOSZT kutatócsoportok tagja vagyok.

Kutatási területeim: a marcali zsidó hitközség 19-20. századi története, valamint Marcalihoz kötődő kiemelkedő személyiségek és családok története, a város és a járás 19-20. századi településtörténete. Történeti ruszisztikai témával is foglalkozom. Elsősorban Morgenstern/Marczali Mihály főrabbi életútját, valamint a Forgách grófi család múltját kutatom.

Tanulmányaim jelentek meg a Történeti Muzeológiai Szemlében, a Dominium című uradalomtörténeti periodikában, valamint levéltári és egyetemi kiadású tanulmánykötetekben.

Kapcsolat

Az alábbi űrlap kitöltésével…

4 + 10 =

Elérhetőség:

Telefon: 06-30-356-2117

E-mail: huszarstruve@gmail.com