publikációs jegyzék

Önálló kötetek:

1. Szerzőként: A sárkányos cégér alatt. Életrajzok a Hikman-Szabó család történetéből. Marcali 2012. 1-48. pp. (angol-magyar nyelven). Második kiadás 2013-ban. Harmadik kiadás 2015-ben.

2. Társszerzőként: Huszár Mihály – Samuné Bogyó Hajnalka – Sándor Csaba – Vidák Tünde: Üdvözlet Balatonmáriafürdőről! Képeslap-válogatás egy dél-nyugat balatoni település múltjáról. Marcali, 2016. 1-148. pp.

Kötetszerkesztés:

 1. Lángi Béla: Mindent a vevőért. Emlékezés egy marcali szatócsra. Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén. 2. (Szerk.: Huszár Mihály – Vidák Tünde), Marcali, 2017. 1-104. pp.

2. De disciplina „Rusistica” I. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. MOSZT Könyvek 10. (Szerk.: Csurgai Zoltán – Huszár Mihály], Pécs, 2017. 1-371. pp.

3. „Tanár Úrnak tisztelettel…”. Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok. A Marcali Múzeum tanulmánykötetei 1. (Szerk.: H. Rádics Márta – Huszár Mihály – Vidák Tünde). Marcali Múzeum – Múzeum Alapítvány. Marcali, 2018. 1-488. pp.

Könyv fejezet:

 1. Egy 120 éves nyaralóhely története. In: Huszár Mihály – Samuné Bogyó Hajnalka – Sándor Csaba – Vidák Tünde: Üdvözlet Balatonmáriafürdőről! Képeslap-válogatás egy dél-nyugat balatoni település múltjáról. Marcali, 2016. 14-16. pp.

 

Lektorálás

 1. Rádics Márta: Győrtől Marcaliig. A Lehner család története. Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén. 1. Múzeum Alapítvány – Marcali Múzeum. Marcali, 2014. 1-63. pp.

 

Konferencia előadások:

 1. Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom. Előadások az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. Pécs, 2005. október 17. Előadás: Az önkényuralkodó helyzete és a nép forradalma 1905-ben.
 2. „Utak és alternatívák” − Oroszország 1917-ben. Országos konferencia, az 1917-es orosz forradalmak 90. évfordulója alkalmából. Pécs, 2007. március 23. Előadás: Romanov Miklós.
 3. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia. Pécs, 2007. április 18-20. Előadás: Vitte és 1905. január 9.
 4. Országos történész muzeológus konferencia. A Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) szervezésében. Kaposvár, 2010. június 25-27. Előadás: Bernáth Béla alakja, Bernáth Aurél önéletírása alapján.
 5. Országos történész muzeológus konferencia. A Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) szervezésében. Sátoraljaújhely, 2011. június 22-24. Előadás: A Sztelek-Csomós család – Egy kisvárosi építőmester tőkés vállalkozásai.
 6. Magyar Történész Társulat 2012. évi vándorgyűlése. A Dél-dunántúli fiatal történészeinek új kutatási eredményei. Pécs, 2012. szeptember 21-22. Előadás: Politikai száműzöttek Szibériában 1885-1886-ban. George Kennan amerikai utazó naplója.
 7. „A Dél-Dunántúl vonzásában.” Jeles személyek és famíliák az évszázadok sodrában. A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának a szervezésében. Pécs, 2013. október 30. Előadás: Csomós Gergely (1883-1969), Marcali építőmesterének pályaképe.
 8. Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben. MOSZT 10 éves jubileumi konferenciája. A MOSZT szervezésében. Pécs, 2014. október 8. Előadás: Liberális forradalmár – konzervatív ideológus. Pjotr Sztruve békekötése a cárizmussal.
 9. Családi tradíciók és települési modernizáció. Marcali és környékének fejlődése a 18-20. században. Nemzetközi tudományos konferencia. A Marcali Múzeum szervezésében. Marcali, 2015. május 15. Előadás: A gombai Forgáchok (1810-1947).
 10. Nagyváthy és a magyar uradalom. 7. országos uradalomtörténeti konferencia. A Dominium Uradalomtörténeti Kutatócsoport és a Pannon Egyetem Georgikon Karának a szervezésében. Keszthely, 2015. október 22. Előadás: Modernizáció vagy hagyomány? A Forgách család somogyi ágának tevékenysége 1947-ig.
 11. Marginalitások: Peremvidékek, peremhelyzetek. Tudományos konferencia. Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének szervezésében. Nyíregyháza, 2016. április 14-15. Előadás: Ellenségből ellenzék? A liberális értelmiség szerepe a cári Oroszország utolsó évtizedében.
 12. Kaleidoszkóp. II. Új – és jelenkor-történeti doktorandusz konferencia. Az ELTE BTK Történeti Intézet szervezésében. Budapest, 2016. április 28. Előadás: Szabadelvű értelmiségiek, forradalmárok – fehér ideológusok ellenforradalmárok. Az orosz „intelligencija” néhány jellemző alakja.
 13. A család egykor és ma (3.) Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoportja és a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport szervezésében. Budapest, 2016. május 26-27. Előadás: „Az atyák és lelkipásztorok mintaképe”. Az első marcali rabbi, Marczali Mihály és családja.
 14. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében, kultúrájában VI. Életutak, életrajzok című tudományos felolvasóülés. A Szláv Történeti és Filológiai Társaság szervezésében. Szombathely, 2016. június 24-25. Előadás: Az orosz „bűnbánó” értelmiségi alakja: Pjotr Sztruve életútjának fordulópontjai.
 15. Hungarológiai kongresszus. Gazdaságtörténet szimpózium. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a PTE és a MTA PAB szervezésében. Pécs, 2016. augusztus 22-27.Előadás: A gróf Forgách család uradalmai Somogyban és Nyitra vármegyében a 19-20. században.
 16. A földesurak szerepe. 8. Uradalomtörténeti nemzetközi konferencia. A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet és a Dominium Uradalomtörténeti Kutatócsoport szervezésében. Miskolc, 2016. szeptember 29. Előadás: Gróf Forgách Antal és gróf Forgách Béla. Eltérő földbirtokosi életutak.
 17. „Reformáció a Dél-Dunántúlon” című konferencia. XVIII. Levéltári Nap. A MNL Baranya Megyei Levéltárának a szervezésében. Pécs, 2016. október 19. Előadás: Evangélikus nemesi családok társadalmi jelentősége a marcali járásban a 19−20. században.
 18. „Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő” című nemzetközi tudományos konferencia. A PTE BTK Pécsi Orosz Központ, a Szlavisztikai Intézet, a TTI MOSZT Kutatócsoport és a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Pécs, 2016. október 13-14. Előadás: „Az orosz birodalom ismertetése”. Donald Mackenzie Wallace skót utazó magyar kiadású kötete 1878-ból.
 19. Fiatal kutatók fóruma című konferencia. PTE BTK Pécsi Orosz Központ és a TTI MOSZT Kutatócsoport szervezésében. Pécs, 2017. április 26. Előadás: „Az orosz birodalom ismertetése”. Donald Mackenzie Wallace skót utazó tapasztalatai a cári kormányzatról és az önkormányzatokról.
 20. Gazdálkodás az uradalmakban. 9. Uradalomtörténeti nemzetközi konferencia. Az Uradalomtörténeti Társaság és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár szervezésében. Budapest, 2017. szeptember 20. Előadás: A Véssey család gazdálkodása Szőcsénypusztán, Szőkedencsen és Vésén.
 21. Forradalmak és kölcsönhatások 1917. Orosz birodalom – Szovjetunió – Oroszország című konferencia. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport és az MTA Pécsi Területi Bizottsága szervezésében. Pécs, 2017. október 19. Előadás: Szabadelvű értelmiségiek, forradalmárok – fehér ideológusok, ellenforradalmárok. Az orosz „intelligencija” néhány alakja.
 22. A győzelem és vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai című konferencia. A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának szervezésében. Pécs, 2017. október 24. Előadás: Sebesültek segélyezése a Balatonnál. Adalékok a Forgách család első világháborús szerepvállalásához.
 23. Háborús hétköznapok III. című konferencia. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében. Budapest, 2017. december 7-8. Előadás: Marcali zsidó katonák az első világháborúban és 1918-19-ben. A közösségi emlékezet egy helyi példája.
 24. Magyar-zsidó identitásminták (Műhelykonferencia). Marczali Henrik Kutatócsoport és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Magyar Filozófiatörténeti Kutatócsoport közös szervezése. Budapest, 2018. április 10. Előadás: Marcali első rabbija, Morgenstern/Marczali Mihály. Élete, identitásának tényezői és kapcsolati hálója.
 25. Az I. világháború emlékezete című konferencia és közgyűlés. A Somogy Megyei Honismereti Egyesület szervezésében. Mesztegnyő, 2018. május 30. Előadás: Marcali katonák az első világháború frontjain.
 26. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében, kultúrájában VIII. Történelmi és irodalmi arcképek című tudományos felolvasóülés. A Szláv Történeti és Filológiai Társaság szervezésében. Szombathely, 2018. június. 22-23. Előadás: Egy keleti birodalom megismerése. Donald Mackenzie Wallace skót utazó oroszországi évei.
 27. 1848 és az uradalmak. 10. Uradalomtörténeti nemzetközi konferencia. A Magyar Uradalomtörténeti Társaság, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár szervezésében. Budapest, 2018. szeptember 19. Előadás: Tekintetes urak a magyar szabadságért. Marcali köznemesi családok tagjai az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban.

 

Konferencia szervezések (főszervező):

 1. Családi tradíció és települési modernizáció. Marcali és környékének fejlődése a 19-20. században című nemzetközi konferencia. (Forgách Emléknap). Időpont: 2015. május 15. Helyszín: Marcali Múzeum. Marcali. Szervező: Marcali Múzeum.
 2. Forradalmak és kölcsönhatások 1917. Orosz Birodalom – Szovjetunió – Oroszország című konferencia. Időpont: 2017. október 19. Helyszín: MTA-Pécsi Területi Bizottsága. Szervező: PTE BTK TTI Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport. Társszervező: MTA PAB, Kelet-és Közép -Európa Története Munkabizottság.

 

Tanulmányok, szakcikkek:

 1. Az önkényuralkodó helyzete és a nép forradalma 1905-ben. In: MOSZT könyvek I. Előadások és tanulmányok az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. (Szerk.: Polgár Tamás), MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2006. 43-64. pp.
 2. Vitte és 1905. In: MOSZT könyvek I. Előadások és tanulmányok az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. (Szerk.: Polgár Tamás), MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2006. 230-238. pp.
 3. Vitte és 1905. január 9. In: IV. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Előadásai. (Szerk.: Rab Virág – Dévényi Anna – Sarlós István), Pécs, 2007. 87-93. pp.
 4. Romanov Miklós. In: MOSZT könyvek III. Utak és alternatívák. (Szerk.: Lengyel Gábor – Kolontári Attila), MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2009. 32-43. pp.
 5. Bernáth Aurél nyaralásai Mária-telepen. In: Marcali Múzeum. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum Évkönyve. 2007. (Szerk. Karancz Gábor), Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali, 2007. 67-74. pp.
 6. Egy elmaradt találkozás emlékei. (Bernáth Aurél levelei 1971-ből) In: Marcali Múzeum A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum Évkönyve. 2008-2009. összevont közös szám. (Szerk.: Huszár Mihály), Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali, 2010. 113-122. pp.
 7. Dr. Bernáth Béla szerepe Marcali közéletében és a balatoni fürdőkultúrában. In: Marcali Múzeum. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum Évkönyve. (Szerk.: Huszár Mihály), Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali, 2010. 51-68. pp.
 8. „A forradalmat nem jól hajtották végre…” Pjotr Sztruve útkeresései a marxizmus és a szélsőjobb között In: Kutatási Füzetek 17. (Szerk.: Bene Krisztián – Sarlós István), Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 2011. 185-206. pp.
 9. Egy nyughatatlan kisvárosi értelmiségi. (Dr. Bernáth Béla tevékenysége Marcaliban és a Balatonnál). In: Történeti Muzeológiai Szemle 11. (Szerk. Ihász István – Pintér János – Balahó Zoltán), Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2011. 163-174. pp.
 10. „A Magyar Állam számára bekebeleztetett.”. Villaállamosítások Balatonmáriafürdőn 1952-ben. In: Marcali Múzeum. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum Évkönyve. (Szerk.: Huszár Mihály), Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali, 2011. 111-120. pp.
 11. Egy marcali építészdinasztia utolsó sarja. Csomós László (1914-1994) In. Történeti Muzeológiai Szemle 12. (Szerk.: Ihász István – Pintér János – Balahó Zoltán), Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2013. 171-182. pp.
 12. A szlovákiai Forgách Múzeum Gímesben. In. Történeti Muzeológiai Szemle 12. (Szerk. Ihász István – Pintér János – Balahó Zoltán), Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2013. 233-238. pp.
 13. A marcali Hikman-Szabó család öröksége: műlakatos munkáktól a képzőművészeti alkotásokig. In: Történeti Muzeológiai Szemle 13. (Szerk.: Ihász István, Pintér János), Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2013. 193-204. pp.
 14. Orosz forradalmárok – szibériai politikai foglyok. Száműzetési gyakorlat a 19. század végi Oroszországban. In: Kutatási Füzetek 18. MOSZT Könyvek 6. (Szerk.: Bebesi György – Lengyel Gábor), Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013. 173-189. pp.
 15. Csomós Gergely (1883-1969), Marcali építőmesterének a pályaképe. In: Dél-Dunántúl vonzásában – Jeles famíliák és személyek az évszázadok sodrában. Baranyai történelmi közlemények 6. (Szerk.: Ódor Imre – Kult László), MNL Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2014. 377-395. pp.
 16. Holokauszt és államosítás egy Balaton-parti településen. A Herczeg család története. In: http://www.szombat.org/tortenelem/holokauszt-es-allamositas-balatonmariafurdon (2014.)
 17. Liberális forradalmár – konzervatív ideológus. Pjotr Sztruve békekötése a cárizmussal. In: Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz és szovjet történelemben. MOSZT könyvek 7. (Szerk.: Máté Zsolt), MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2014. 201-224. pp.
 18. „A Ti zsidó lelketekben, a Ti igaz magyar szívetekben…” Dr. Lőwy Adolf Marcali utolsó főrabbija. Szombat. 2015. XXVII. évfolyam. 9. szám. 29-31. pp.
 19. A szalonpolitizálástól az első pártokig. A 19. századi oroszországi liberalizmus néhány fontosabb jellemzője. In: Európa perifériáján. Jubileumi kötet. MOSZT könyvek 8. (Szerk.: Bene Krisztián), MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2015. 121-134. pp.
 20. Mozaikok a Lehner család történetéből. A Marcali Múzeum időszaki kiállítása (2014. július 16 – 2015. szeptember 30.) In: Történeti Muzeológiai Szemle 14. (Szerk.: Ihász István – Pintér János), Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2015. 211-216. pp.
 21. Rombolás és tiszta eszmék. Pjotr Sztruve gondolatai az államról és az orosz értelmiségnek címzett vádjai (1906-1918). In: Életutak, életrajzok. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában VI. (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat 15.) – A 2016-os tudományos felolvasóülés anyaga. (Szerk.: Szabó Tünde – Szili Sándor.) Szláv Történeti és Filológiai Társaság, Szombathely, 2016. 54-65. pp.
 22. „Az orosz birodalom ismertetése”. Donald Mackenzie Wallace skót utazó tapasztalatai a földbirtokosokról. I. In: A Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete. (Szerk.: Csehily József – Végvári Valentyina – Wołosz Róbert). PTE BTK Szláv Filológia Tanszék, Pécs, 2017. 97-104. pp.
 23. Kastélyok, villák és az uradalom. A Forgách család somogyi épületei és nagygombai majorsága. In: Nagyváthy és a magyar uradalmak. Dominium III. (Szerk.: Szirácsik Éva). Unicus Műhely. Budapest, 2017. 235-249. pp.
 24. „Remélem egyszer csak vissza fog térni zászlós úr is”. Sztelek Ferenc pécsi 19-es önkéntes zászlós első világháborús dokumentumai. In: A nagy háború emlékezete. A Dél-Dunántúl és az első világháború. (Szerk.: Bősz Attila). MNL Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2017. 193-207. pp.
 25. Marcali mártír tanítók – 1919, 1944. Lőbl Lipót és Gábor Ignác tanítók emléke. In: http://www.szombat.org/tortenelem/marcali-martir-tanitok-1919-1944 (2017.)
 26. Adalékok a 19. századi orosz forradalmárok tevékenységéhez. Magyar kiadású könyvek a 20. század elejéről. In: Új Nemzedék. MOSZT Könyvek 11. (Szerk.: Bene Krisztián – Kolontári Attila). PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport. Pécs, 2018. 61-78. pp.
 27. Egy grófi família múltjának töredékei. A Forgách hagyaték feldolgozásának lehetőségei. In: Történeti Muzeológiai Szemle 16. (Szerk.: Ihász István – Pintér János). Magyar Múzeumi Történész Társulat. Budapest, 2018. 97-108. pp.
 1. Településkép és építészet. Csomós Gergely építőmester és fia, Csomós László életútja. In: „Tanár Úrnak tisztelettel…”. Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok. A Marcali Múzeum tanulmánykötetei 1. (Szerk.: H. Rádics Márta – Huszár Mihály – Vidák Tünde). Marcali Múzeum – Múzeumért Alapítvány. Marcali, 2018. 167-192. pp. 
 1. A pár száz holdas gróf és a dzsentri zeneszerző. Gróf Forgách Antal és Gróf Forgách Béla életútja. In: A földesurak szerepe. Dominium IV. (Szerk.: Szirácsik Éva). Unicus Műhely. Budapest, 2018. 265-279. pp. 
 1. A francia márki, a skót diplomata és az amerikai újságíró utazik a tarantászon… Külföldiek tapasztalatai az oroszországi utazási eszközökről és körülményekről. In: A pécsi ruszisztika szolgálatában. Bebesi György 60 éves. (Szerk.: Bene Krisztián – Huszár Mihály – Kolontári Attila). PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport. Pécs, 2018. 328-335. pp.

 

 

Recenziók:

 1. Kollaboráns francia haderő a Waffen-SS-ben. (Bene Krisztián: A Nagy Károly Hadosztály. MOSZT Könyvek 9. MOSZT. Pécs, 2016. 236. o.). In: De disciplina „Rusistica” I. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. (Szerk.: Csurgai Zoltán – Huszár Mihály). MOSZT Könyvek 10. MOSZT. Pécs, 2017. 51-55. pp.

 

 1. Bene Krisztián – Bótor Timea – Huszár Mihály: Az orosz birodalom születései. (Az orosz birodalom születései. Magyar kutatók tanulmányai az orosz történelemről. (Szerk.: Frank Tibor). Gondolat Kiadó. Budapest, 2016. 414.o.). In: De disciplina „Rusistica” I. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. (Szerk.: Csurgai Zoltán – Huszár Mihály). MOSZT Könyvek 10. MOSZT. Pécs, 2017. 165-181. pp.

 

Válogatott bibliográfia összeállítása:

 1. Gál József publikációi és munkásságáról készült írások jegyzéke. In: „Tanár Úrnak tisztelettel…”. Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok. A Marcali Múzeum tanulmánykötetei 1. (Szerk.: H. Rádics Márta – Huszár Mihály – Vidák Tünde). Marcali Múzeum – Múzeumért Alapítvány. Marcali, 2018. 35-44. pp.

 

Fordítás részlet:

Osváth Anna-Huszár Mihály: „Azef levelei: 1893-1917”. Egy kettős ügynök hagyatékából. Forráskiadvány. MOSZT Könyvek 2. (Szerk. Bebesi György és Lengyel Gábor). MOSZT. Pécs, 2008. 31-42. pp.

Elérhetőség:

Telefon: 06-30-356-2117

E-mail: huszarstruve@gmail.com